สตรอเบอร์รี่ไอซ์ที
Beverages

เครื่องดื่มเปรี้ยวหวานสดชื่นจากสตรอเบอร์รี่